Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Archive Archive for October, 2011

C/C++

Featured

Linked list dalam C

Posted byuserFairuz on October 25th, 2011.

Salah satu jenis struktur data adalah linked list. Dalam bahasa melayunya, linked list adalah data yang bersambungan antara satu sama lain. Setiap elemen linked list dipanggil node. Manakala setiap node terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian data yang akan menyimpan data dan bahagian sambungan (link) yang berfungsi sebagai penyambung elemen-elemen di dalam linked list ini. […]

C/C++

Featured

Struktur Data (data structure)

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam dunia sains komputer, struktur data adalah satu cara untuk menyimpan dan mengurus data supaya ianya boleh digunakan dengan efisien. Terdapat pelbagai struktur data yang biasa digunakan seperti linked-list, hash tables, tree dan queue. Untuk sesebuah struktur data, kita memerlukan beberapa fungsi seperti fungsi masuk, fungsi padam yang akan membenarkan kita untuk membina dan memanipulasi […]

C/C++

Featured

Pointer dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Terdapat satu pembolehubah khas yang dinamakan pointer yang digunakan secara meluas dalam C. Pelajar yang mempelajari C biasanya mempunyai masalah dengan pointer kerana dikatakan susah difahami. Saya akan cuba mengatasi masalah ini dengan menggunakan pendekatan yang berlainan dengan menggunakan gambarajah. Jika kita lihat analogi pembolehubah di artikel ini, ia juga boleh diaplikasikan di sini tapi […]

C/C++

Featured

Struktur (structure) dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Struktur digunakan untuk menyimpan pelbagai pembolehubah dalam satu pembolehubah. Sebagai contoh jika kita mahu menyimpan nama dan umur pekerja dalam hanya satu pembolehubah seperti contoh di bawah. Kita boleh mengakes pembolehubah-pembolehubah di dalam pembolehubah struktur ini dengan menggunakan “.”. #include #include #include struct pekerja { char nama[20]; int umur; int gaji; }; int main(int argc, […]

C/C++

Featured

Pembolehubah (variable) dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam C, pembolehubah adalah sebuah lokasi blok memori yang boleh diberikan nama (atau identifier) dan juga boleh diberikan nilai. Jika kita mahu menerangkannya secara ringkas, kita boleh umpamakan ia sebagai sebuah kotak. Jadi jika kita menambah satu pembolehubah seperti berikut: int jumlah_harga = 100 Dalam analogi kotak saya tadi, kita akan mendapat kotak berikut: Satu […]

C/C++

Featured

Bermula dengan C : Hello World

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Untuk bermula dengan C, saya mencadangkan Dev-C++ (Muat turun di sini). Ianya sebuah editor yang sudah dilengkapi dengan compiler minGW. Jadi anda hanya perlu muat turun dan install untuk membolehkan anda bermula dengan C. Kita mulakan dengan membina projek C baru dengan Dev-C++ seperti ditunjukkan di bawah: Masukkan kod hello world di bawah dan simpan […]

mysql

Featured

Apa itu CRUD?

Posted byuserFairuz on October 14th, 2011.

Di dalam dunia pangkalan data, CRUD atau Create Read Update Delete adalah 4 fungsi utama yang diimplementasi dan dianggap mencukupi untuk sesebuah aplikasi. Create Memasukkan (row) data baru ke dalam pangkalan data Read mendapatkan maklumat daripada pangkalan data Update Mengubah nilai di dalam pangkalan data Delete Memadam data dari pangkalan data Tanpa salah satu dari […]

mysql

Featured

Memadam data dari pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 14th, 2011.

Proses untuk memadam data dari pangkalan data hampir sama dengan proses pengubahsuaian nilai dalam tutorial yang lepas di mana kita memerlukan kata kunci WHERE untuk memberitahu MySQL data mana yang perlu dibuang.

mysql

Featured

Mengubah nilai di dalam pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 14th, 2011.

Kita akan menyambung tutorial dengan cara untuk mengubah nilai atau data di dalam pangkalan data dengan bantuan PHP dan MySQL pada table “pekerja” yang mempunyai 3 kolum “nama”, “umur”, dan “jawatan”. Pada tutorial yang lalu, kita telah memasukkan 3 pekerja ke dalam pangkalan data. Nama: Timah Umur: 23 Jawatan: Kerani Nama: Karim Umur: 25 Jawatan: […]

mysql

Featured

mysql order by – menyusun pencarian data menggunakan SELECT

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Dalam tutorial-tutorial yang lepas kita menggunakan kod di bawah untuk mendapatkan data semua pekerja. Yang akan menghasilkan paparan. Nama: Timah Umur: 23 Jawatan: Kerani Nama: Karim Umur: 25 Jawatan: Pengurus Nama: Abu Umur: 19 Jawatan: Dispatch boy Kita boleh menyusun data yang diperolehi berdasarkan kolum-kolum sesebuah table. Sebagai contoh jika kita mahu menyusun data yang […]

mysql

Featured

mysql where – hadkan pencarian data menggunakan SELECT

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Di dalam tutorial terdahulu, kita ada menggunakan “SELECT * FROM pekerja” untuk mendapatkan semua pekerja daripada table pekerja. Tapi bagaimana pula jika kita hanya mahu data untuk pekerja yang bernama ‘Karim’ ? Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kata kunci WHERE. Lihat contoh.

mysql

Featured

mendapatkan maklumat daripada pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Dalam post sebelum ini, kita menggunakan kata kunci (keyword) “INSERT INTO” untuk memasukkan data baru ke dalam pangkalan data. Untuk mendapatkan semula data yang telah dimasukkan itu, kita boleh menggunakan kata kunci “SELECT”. Meneruskan contoh kita dalam post-post sebelum ini dengan menggunakan table “pekerja”. Ini akan memaparkan data terakhir yang dimasukkan ke dalam table “pekerja”. […]

mysql

Featured

Memasukkan (row) data baru ke dalam pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Untuk memasukkan data (row) baru ke dalam pangkalan data, lihat contoh di bawah yang memasukkan data baru ke dalam table Pekerja (rujuk tutorial ini). Table pekerja mempunyai 3 kolum iaitu “nama”, “umur” dan “jawatan”.

mysql

Featured

Sambungan ke pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 9th, 2011.

Sebelum boleh menggunakan pangkalan data atau database MySQL, kita perlu membuat sambungan ke pelayan pangkalan data mysql seperti berikut: Jika anda paparkan hasil kod di atas, dan jika kata nama dan kata laluan yang diberikan tepat, anda sepatutnya mendapat paparan “Sambungan ke MySQL berjaya”. Walaubagaimanapun jika anda memberikan kata nama atau kata laluan yang salah, […]