Tutorial Melayu

Pembolehubah (variable) dalam C

Introduction

user

Fairuz

System Engineer (Texas Instruments France), Masters in Electronics , Embedded System Engineering,


LATEST POSTS

New WordPress 5 block editor examples 25th June, 2020

Nota: git alias yang biasa digunakan 05th December, 2013

C/C++

Pembolehubah (variable) dalam C

Posted on .

Dalam C, pembolehubah adalah sebuah lokasi blok memori yang boleh diberikan nama (atau identifier) dan juga boleh diberikan nilai. Jika kita mahu menerangkannya secara ringkas, kita boleh umpamakan ia sebagai sebuah kotak.

Jadi jika kita menambah satu pembolehubah seperti berikut:

int jumlah_harga = 100

Dalam analogi kotak saya tadi, kita akan mendapat kotak berikut:

Satu lagi contoh, kali ini dengan 3 pembolehubah.

int proses;
int bilangan = 0;
int jumlah_harga = 100;

Lokasi kotak-kotak ini di dalam memori bukanlah ditentukan oleh kita tetapi oleh unit memori sistem tersebut. Dan lokasi ini tidak dijanjikan sama setiap kali anda menjalankan program anda.

#include 
#include 

int main(int argc, char *argv[])
{
 int proses;
 int bilangan = 0;
 int jumlah_harga = 100;

 printf("lokasi variable proses -> %p \n", &proses);
 
 printf("nilai variable bilangan -> %d \n", bilangan);
 printf("lokasi variable bilangan -> %p \n", &bilangan);
 
 printf("nilai variable jumlah_harga -> %d \n", jumlah_harga);
 printf("lokasi variable jumlah_harga -> %p \n", &jumlah_harga);
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

———————————————————————-

Jenis-jenis pembolehubah
Terdapat beberapa jenis pembolehubah yang perlu kita ketahui.

 • char
 • int
 • float
 • double

Mereka berbeza dari segi nilai yang boleh dimasukkan ke dalam ruang memori pembolehubah tersebut. Sebagai contoh jenis char hanya bersaiz satu byte di mana ia hanya boleh menyimpan angka -128 hingga 127 sahaja. Dalam analogi kotak yang saya perkenalkan di atas, kita boleh menganggap terdapat pelbagai kotak dengan saiz yang berlainan.

Jadi jika kita menyimpan angka 129 di dalam pembolehubah berjenis char, ia akan menyimpan -127 dan bukan 129.

#include 
#include 

int main(int argc, char *argv[])
{
 char c = 129;
 
 printf("nilai pembolehubah c %d \n", c);
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}
nilai pembolehubah c -127
profile

Fairuz

http://www.tutorialmelayu.com

System Engineer (Texas Instruments France), Masters in Electronics , Embedded System Engineering,

Comments

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

View Comments (2) ...
Navigation