Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
CategoryC/C++

C/C++

Featured

Linked list dalam C

Posted byuserFairuz on October 25th, 2011.

Salah satu jenis struktur data adalah linked list. Dalam bahasa melayunya, linked list adalah data yang bersambungan antara satu sama lain. Setiap elemen linked list dipanggil node. Manakala setiap node terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian data yang akan menyimpan data dan bahagian sambungan (link) yang berfungsi sebagai penyambung elemen-elemen di dalam linked list ini. […]

C/C++

Featured

Struktur Data (data structure)

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam dunia sains komputer, struktur data adalah satu cara untuk menyimpan dan mengurus data supaya ianya boleh digunakan dengan efisien. Terdapat pelbagai struktur data yang biasa digunakan seperti linked-list, hash tables, tree dan queue. Untuk sesebuah struktur data, kita memerlukan beberapa fungsi seperti fungsi masuk, fungsi padam yang akan membenarkan kita untuk membina dan memanipulasi […]

C/C++

Featured

Pointer dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Terdapat satu pembolehubah khas yang dinamakan pointer yang digunakan secara meluas dalam C. Pelajar yang mempelajari C biasanya mempunyai masalah dengan pointer kerana dikatakan susah difahami. Saya akan cuba mengatasi masalah ini dengan menggunakan pendekatan yang berlainan dengan menggunakan gambarajah. Jika kita lihat analogi pembolehubah di artikel ini, ia juga boleh diaplikasikan di sini tapi […]

C/C++

Featured

Struktur (structure) dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Struktur digunakan untuk menyimpan pelbagai pembolehubah dalam satu pembolehubah. Sebagai contoh jika kita mahu menyimpan nama dan umur pekerja dalam hanya satu pembolehubah seperti contoh di bawah. Kita boleh mengakes pembolehubah-pembolehubah di dalam pembolehubah struktur ini dengan menggunakan “.”. #include #include #include struct pekerja { char nama[20]; int umur; int gaji; }; int main(int argc, […]

C/C++

Featured

Pembolehubah (variable) dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam C, pembolehubah adalah sebuah lokasi blok memori yang boleh diberikan nama (atau identifier) dan juga boleh diberikan nilai. Jika kita mahu menerangkannya secara ringkas, kita boleh umpamakan ia sebagai sebuah kotak. Jadi jika kita menambah satu pembolehubah seperti berikut: int jumlah_harga = 100 Dalam analogi kotak saya tadi, kita akan mendapat kotak berikut: Satu […]

C/C++

Featured

Bermula dengan C : Hello World

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Untuk bermula dengan C, saya mencadangkan Dev-C++ (Muat turun di sini). Ianya sebuah editor yang sudah dilengkapi dengan compiler minGW. Jadi anda hanya perlu muat turun dan install untuk membolehkan anda bermula dengan C. Kita mulakan dengan membina projek C baru dengan Dev-C++ seperti ditunjukkan di bawah: Masukkan kod hello world di bawah dan simpan […]