Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
CategoryWeb Programming

mysql

Featured

MySQL : Langkah pertama ke alam pangkalan data

Posted byuserFairuz on September 3rd, 2010.

Mengapa menggunakan MySQL? MySQL digunakan untuk menyimpan maklumat yang boleh kita kelompokkan di bawah beberapa kategori yang ditentukan. Jika anda belum biasa dengan istilah pangkalan data atau database ini, anda boleh menganggap pangkalan data ini sebagai sebuah fail Excel. Di mana sheets boleh diumpamakan sebagai tables di dalam database dan dalam sebuah table pula, anda […]

javascript

Featured

Menggunakan jQuery pada template WordPress

Posted byuserFairuz on December 18th, 2009.

WordPress menggunakan jquery untuk ruang adminnya (dashboard), jadi anda tidak perlu men-download salinan baru jquery ke folder wordpress. Untuk menyertakan jquery, anda harus menggunakan wp_enqueue_script () fungsi yang memasukkan sebuah file javascript di header template anda. Buka header.php dan paste kod berikut dalam tag head: Selamat mencuba!

javascript

Featured

print_r dalam javascript

Posted byuserFairuz on November 18th, 2009.

Fungsi Javascript yang fungsinya seakan fungsi print_r PHP function print_r(theObj){ if(theObj.constructor == Array || theObj.constructor == Object){ document.write("") for(var p in theObj){ if(theObj[p].constructor == Array|| theObj[p].constructor == Object){ document.write("["+p+"] => "+typeof(theObj)+""); document.write("") print_r(theObj[p]); document.write("") } else { document.write("["+p+"] => "+theObj[p]+""); } } document.write("") } } Selamat mencuba.

php

Featured

PHP array

Posted byuserFairuz on April 3rd, 2009.

Array adalah satu struktur yang boleh menyimpan satu atau lebih nilai. Anda boleh andaikan ia sebagai satu variable yang boleh menyimpan pelbagai nilai serentak. Ia sesuai digunakan jika anda ingin menyimpan beberapa nilai mengikut kumpulan yang sama. Untuk contoh, kita andaikan kita mahu menyimpan nama-nama pelajar di dalam array $pelajar.

php

Featured

Query String

Posted byuserFairuz on April 1st, 2009.

Query string merupakan satu cara untuk kita menyimpan sesuatu nilai variable di dalam URL. Contohnya www.tutorialmelayu.com/index.php?variable1=nilai1. Dalam contoh ini, kita menyimpan nilai1 di dalam variable bernama variable1. Untuk menggunakan variable ini, kita hanya perlu menggunakan variable super global $_GET

php

Featured

menulis function php sendiri

Posted byuserFairuz on March 29th, 2009.

Jika anda masih baru dengan function php, mungkin anda perlu merujuk tutorial ini dahulu.

php

Featured

Menulis function php sendiri – asas

Posted byuserFairuz on March 29th, 2009.

Ok, kepada yang pernah balajar C atau C++ mungkin tahu bahawa function amat berguna di dalam dunia atur cara. Ia membenarkan kita menggunakan kembali sesuatu blok script bila-bila masa kita perlukan tanpa perlu menulis balik script tersebut.

html & css

Featured

html form

Posted byuserFairuz on March 29th, 2009.

HTML form digunakan untuk mengumpul maklumat dari pengguna (users) dan menghantar maklumat ini ke server untuk diproses. Untuk tutorial ini, saya akan menunjukkan contoh ringkas di mana pengguna akan memasukkan nama dan e-mail mereka, dan kita akan memaparkan maklumat ini kembali kepada pengguna tersebut.

php

Featured

Guna switch menggantikan if else

Posted byuserFairuz on March 28th, 2009.

Sekiranya anda mempunyai struktur if else yang kompleks seperti berikut, anda boleh menggantikannya dengan struktur switch yang jauh lebih mudah untuk difahami.

php

Featured

membuat kiraan dalam php menggunakan operators aritmetik & logik

Posted byuserFairuz on March 28th, 2009.

Untuk melakukan pengiraan aritmetik, seperti 2 + 2 atau 17 * 5, kita boleh menggunakan operator berikut;

php

Featured

Memasukkan external file menggunakan include / require

Posted byuserFairuz on March 26th, 2009.

Function include atau require digunakan untuk memasukkan code-code dari fail lain ke dalam page php anda. header.php Ini Header

php

Featured

if else & ternary conditionals

Posted byuserFairuz on February 8th, 2009.

Kod di bawah bermaksud, jika condition true, buat statement1, jika false buat statement2.

php

Featured

Concatenation : gabung string atau variable

Posted byuserFairuz on February 8th, 2009.

Concatenation digunakan untuk menggabungkan antara dua string, atau antara dua variable, atau antara string dan variable. Untuk concatenation ini, kita gunakan “.”

php

Featured

php string

Posted byuserFairuz on February 8th, 2009.

Di dalam post variable yang lepas, kita telah menggunakan function echo untuk output sesuatu kepada browser. Kali ini pula, kita akan memahami dengan lebih lanjut tentang php string. Kita boleh gunakan string untuk output terus kepada browser atau untuk disimpan di dalam variable. Output untuk kedua-duanya adalah sama. Lihat contoh;

php

Featured

Variables

Posted byuserFairuz on January 28th, 2009.

Variables = pemboleh ubah. Ia boleh diumpamakan sebagai sebuah bekas yang boleh diisi dengan satu benda yang kita mahu. Secara mudahnya, variable digunakan untuk menyimpan sesuatu nilai (contoh 233 atau “Hello World”). Di dalam PHP, variable mudah dikenali kerana ia bermula dengan tanda $, cthnya $var. Cuba code di bawah: