Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagasas php
Featured

php

PHP array

Posted byuserFairuz on April 3rd, 2009.

Array adalah satu struktur yang boleh menyimpan satu atau lebih nilai. Anda boleh andaikan ia sebagai satu variable yang boleh menyimpan pelbagai nilai serentak. Ia sesuai digunakan jika anda ingin menyimpan beberapa nilai mengikut kumpulan yang sama. Untuk contoh, kita andaikan kita mahu menyimpan nama-nama pelajar di dalam array $pelajar.