Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagawk
Featured

Linux

sed & awk: nota “regular expression” untuk noobies

Posted byuserFairuz on September 27th, 2012.

Regex adalah digunakan untuk menngambarkan corak urutan aksara. (penting!) Contoh regex: ABC Maksud: A diikuti oleh B, diikuti oleh C Selain huruf dan nombor biasa, meta-aksara boleh digunakan untuk melambangkan maksud tertentu. Contohnya meta-aksara “.” atau noktah boleh melambangkan apa-apa aksara (wildcard). Contoh penggunaan meta-aksara . A.C Maksud : A diikuti oleh apa-apa aksara (hanya […]

Featured

Linux

sed & awk : nota untuk noobies

Posted byuserFairuz on September 26th, 2012.

Nota sed & awk. Nota ini beranggapan pembaca sudah tahu apa itu SED dan AWK. Nota ini diambil dari buku sed & awk. 🙂 Fail yang akan digunakan untuk nota. pi@raspberrypi ~/sed_awk $ cat senarai Ali, 123 Jalan Hlang, KL Abu, 2 Lorong Kayangan, KB Ahmad, 4 Jalan Bintara, KL Siti, 99 Taman Garuda, KL […]