Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagdata structure struktur data C
Featured

C/C++

Struktur Data (data structure)

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam dunia sains komputer, struktur data adalah satu cara untuk menyimpan dan mengurus data supaya ianya boleh digunakan dengan efisien. Terdapat pelbagai struktur data yang biasa digunakan seperti linked-list, hash tables, tree dan queue. Untuk sesebuah struktur data, kita memerlukan beberapa fungsi seperti fungsi masuk, fungsi padam yang akan membenarkan kita untuk membina dan memanipulasi […]