Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagmysql pangkalan data order by
Featured

mysql

mysql order by – menyusun pencarian data menggunakan SELECT

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Dalam tutorial-tutorial yang lepas kita menggunakan kod di bawah untuk mendapatkan data semua pekerja. Yang akan menghasilkan paparan. Nama: Timah Umur: 23 Jawatan: Kerani Nama: Karim Umur: 25 Jawatan: Pengurus Nama: Abu Umur: 19 Jawatan: Dispatch boy Kita boleh menyusun data yang diperolehi berdasarkan kolum-kolum sesebuah table. Sebagai contoh jika kita mahu menyusun data yang […]