Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagopengl
Featured

OpenGL

OpenGL: Pencahayaan

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Salah satu subjek menarik dalam dunia grafik 3D adalah pencahayaan. Dengan pencahayaan yang baik, setiap objek 3D boleh kelihatan lebih realistik di atas skrin. Selain itu, secara umumnya, dengan pencahayaanlah kita boleh memberi efek bahawa objek yang dipaparkan pada skrin 2D kelihatan seperti objek 3D. Untuk menggunakan pencahayaan dalam OpenGL, kita hanya perlu mengaktifkannya dengan […]

Featured

OpenGL

OpenGL: skala

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Artikel ini akan menunjukkan bagaimana untuk menukar skala bentuk geometri dalam OpenGL. Dalam OpenGL, skala boleh dilakukan dalam ketiga-tiga paksi x, y dan z. Skala (1.5, 0.5, 1,0) bermaksud sesuatu bentuk itu dibesarkan sebanyak x1.5 pada paksi x, dikecilkan x0.5 pada paksi y dan tiada perubahan pada paksi z. glScalef(1.5, 0.5, 1.0); Kompil kod di […]

Featured

OpenGL

OpenGL: Blending

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana untuk melakukan blending dengan melukis satu sfera kecil di dalam sebuah lagi sfera yang lebih besar dan melakukan blending pada sfera besar supaya sfera kecil boleh dilihat. Untuk itu, kita memerlukan buffer untuk blending. glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); Dan kita perlu mengaktifkan fungsi alpha blending dalam fungsi papar. glEnable(GL_BLEND); […]

Featured

OpenGL

OpenGL: Buffering berganda (double buffering)

Posted byuserFairuz on December 9th, 2012.

Artikel kali ini hanya akan menerangkan tentang double buffering. Dalam artikel-artikel sebelum ini kita menggunakan single buffering. Buffer yang diperkatakan dalam artikel ini adalah ruang memori yang digunakan oleh OpenGL untuk “melukis”. Jadi dengan menggunakan dua ruang memori, OpenGL boleh melukis tanpa lebih dahulu memaparkannya ke atas skrin pengguna. Jadi sementara buffer pertama digunakan untuk […]