Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagpangkalan data
Featured

mysql

Memasukkan (row) data baru ke dalam pangkalan data

Posted byuserFairuz on October 11th, 2011.

Untuk memasukkan data (row) baru ke dalam pangkalan data, lihat contoh di bawah yang memasukkan data baru ke dalam table Pekerja (rujuk tutorial ini). Table pekerja mempunyai 3 kolum iaitu “nama”, “umur” dan “jawatan”.