Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagpemboleh ubah php
Featured

php

Variables

Posted byuserFairuz on January 28th, 2009.

Variables = pemboleh ubah. Ia boleh diumpamakan sebagai sebuah bekas yang boleh diisi dengan satu benda yang kita mahu. Secara mudahnya, variable digunakan untuk menyimpan sesuatu nilai (contoh 233 atau “Hello World”). Di dalam PHP, variable mudah dikenali kerana ia bermula dengan tanda $, cthnya $var. Cuba code di bawah: