Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagpembolehubah C variable
Featured

C/C++

Pembolehubah (variable) dalam C

Posted byuserFairuz on October 18th, 2011.

Dalam C, pembolehubah adalah sebuah lokasi blok memori yang boleh diberikan nama (atau identifier) dan juga boleh diberikan nilai. Jika kita mahu menerangkannya secara ringkas, kita boleh umpamakan ia sebagai sebuah kotak. Jadi jika kita menambah satu pembolehubah seperti berikut: int jumlah_harga = 100 Dalam analogi kotak saya tadi, kita akan mendapat kotak berikut: Satu […]