Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagpost
Featured

html & css

html form

Posted byuserFairuz on March 29th, 2009.

HTML form digunakan untuk mengumpul maklumat dari pengguna (users) dan menghantar maklumat ini ke server untuk diproses. Untuk tutorial ini, saya akan menunjukkan contoh ringkas di mana pengguna akan memasukkan nama dan e-mail mereka, dan kita akan memaparkan maklumat ini kembali kepada pengguna tersebut.