Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagstruktur data
Featured

C/C++

Linked list dalam C

Posted byuserFairuz on October 25th, 2011.

Salah satu jenis struktur data adalah linked list. Dalam bahasa melayunya, linked list adalah data yang bersambungan antara satu sama lain. Setiap elemen linked list dipanggil node. Manakala setiap node terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian data yang akan menyimpan data dan bahagian sambungan (link) yang berfungsi sebagai penyambung elemen-elemen di dalam linked list ini. […]