Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagvertex
Featured

OpenGL

OpenGL: Pencahayaan

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Salah satu subjek menarik dalam dunia grafik 3D adalah pencahayaan. Dengan pencahayaan yang baik, setiap objek 3D boleh kelihatan lebih realistik di atas skrin. Selain itu, secara umumnya, dengan pencahayaanlah kita boleh memberi efek bahawa objek yang dipaparkan pada skrin 2D kelihatan seperti objek 3D. Untuk menggunakan pencahayaan dalam OpenGL, kita hanya perlu mengaktifkannya dengan […]

Featured

OpenGL

OpenGL: skala

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Artikel ini akan menunjukkan bagaimana untuk menukar skala bentuk geometri dalam OpenGL. Dalam OpenGL, skala boleh dilakukan dalam ketiga-tiga paksi x, y dan z. Skala (1.5, 0.5, 1,0) bermaksud sesuatu bentuk itu dibesarkan sebanyak x1.5 pada paksi x, dikecilkan x0.5 pada paksi y dan tiada perubahan pada paksi z. glScalef(1.5, 0.5, 1.0); Kompil kod di […]

Featured

OpenGL

OpenGL: Blending

Posted byuserFairuz on December 10th, 2012.

Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana untuk melakukan blending dengan melukis satu sfera kecil di dalam sebuah lagi sfera yang lebih besar dan melakukan blending pada sfera besar supaya sfera kecil boleh dilihat. Untuk itu, kita memerlukan buffer untuk blending. glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA); Dan kita perlu mengaktifkan fungsi alpha blending dalam fungsi papar. glEnable(GL_BLEND); […]

Featured

OpenGL

OpenGL: Bentuk

Posted byuserFairuz on December 8th, 2012.

Dalam artikel terdahulu kita ada membincangkan mengenai bagaimana untuk melukis bentuk primitif menggunakan OpenGL yang mana bentuk-bentuk ini adalah bentuk 2D. Kali ini kita akan cuba untuk melukis bentuk-bentuk yang lebih kompleks dalam 3D. Bentuk 3D hanyalah hasil dari bentuk 2D yang dilukis dalam ruang 3D. OpenGL tidak memberi fungsi untuk melukis bentuk-bentuk 3D seperti […]

Featured

OpenGL

OpenGL: Warna

Posted byuserFairuz on December 7th, 2012.

Dalam artikel sebelum ini, kita telah melukis bentuk primitif tetapi tidak memasukkan maklumat berkenaan dengan warna. Terdapat pelbagai format warna yang berbeza seperti YUV dan RGB. Dalam artikel ini kita akan menggunakan format RGB (Red Green Blue). Format RGB terdiri dari 3 warna utama iaitu merah, hijau dan biru. Dan setiap warna mempunyai nilai dari […]