Tutorial Melayu

Tutorial Melayu

Tutorial Teknologi dan Atur Cara dalam Bahasa Melayu


Navigation
Tagwarna 3d
Featured

OpenGL

OpenGL: Warna

Posted byuserFairuz on December 7th, 2012.

Dalam artikel sebelum ini, kita telah melukis bentuk primitif tetapi tidak memasukkan maklumat berkenaan dengan warna. Terdapat pelbagai format warna yang berbeza seperti YUV dan RGB. Dalam artikel ini kita akan menggunakan format RGB (Red Green Blue). Format RGB terdiri dari 3 warna utama iaitu merah, hijau dan biru. Dan setiap warna mempunyai nilai dari […]