Memasukkan (row) data baru ke dalam pangkalan data

Tuesday, October 11th, 2011

Untuk memasukkan data (row) baru ke dalam pangkalan data, lihat contoh di bawah yang memasukkan data baru ke dalam table Pekerja (rujuk tutorial ini). Table pekerja mempunyai 3 kolum iaitu “nama”, “umur” dan “jawatan”.

<?php
// Make a MySQL Connection
mysql_connect("localhost", "mdpai", "mdpai123") or die(mysql_error());
echo "Sambungan ke MySQL berjaya!  <br />";
mysql_select_db("tutorial") or die(mysql_error());
echo "Sambungan ke pangkalan data berjaya! <br />";
 
// Pekerja 1
mysql_query("INSERT INTO pekerja 
(nama, umur, jawatan) VALUES('Timah', '23', 'Kerani') ") 
or die(mysql_error());  
 
// Pekerja 2
mysql_query("INSERT INTO pekerja 
(nama, umur, jawatan) VALUES('Karim', '25', 'Pengurus') ") 
or die(mysql_error()); 
 
// Pekerja 3
mysql_query("INSERT INTO pekerja 
(nama, umur, jawatan) VALUES('Abu', '19', 'Dispatch boy') ") 
or die(mysql_error());
 
echo "3 data baru dimasukkan!";
?>

Untuk contoh di atas, kita telah memasukkan 3 pekerja baru ke dalam pangkalan data. Untuk memasukkan hanya satu data baru, ikut syntax berikut.

mysql_query("INSERT INTO pekerja (nama, umur, jawatan) VALUES ('Karim', '25', 'Pengurus')")

Atau secara generiknya:

mysql_query("INSERT INTO table1 (kolum1, kolum2, kolum3) VALUES ('nilai1', 'nilai2', 'nilai3')")

Yang mana “INSERT INTO table1″ bermaksud kita mahu memasukkan data baru ke dalam table yang bernama table1. “(kolum1, kolum2, kolum3)” adalah kolum-kolum yang mahu dimasukkan data. Manakala, “(‘nilai1′, ‘nilai2′, ‘nilai3′)” adalah data yang kita mahu masukkan.

Share

Selamat mencuba! Jika anda mempunyai soalan mengenai tutorial ini, sila kemukakan di ruangan di bawah. Untuk soalan lain yang berkaitan dengan aturcara web atau jika anda mempunyai pandangan/idea untuk tutorial baru, e-mail saya di wanmohdfairuz@mckk9903.com

tagged under: .

ABOUT THIS AUTHOR

System Engineer (Texas Instruments France), Masters in Electronics , Embedded System Engineering,
  1. mnaaimf
    March 14, 2012 at 9:39 pm
  2. shu
    November 30, 2012 at 1:36 am
  3. November 30, 2012 at 11:00 am
  4. November 30, 2012 at 11:02 am

Trackbacks/Pingbacks

Leave a Reply